Tematy prac licencjackich z Marketingu – przykłady

Tematy prac licencjackich z Marketingu są bardzo zróżnicowane. W poniższym tekście przedstawione zostaną przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu. By może przydadzą się one podczas wyboru własnego tematu pracy. Należy oczywiście pamiętać, że przy wyborze tematu, należy go skonsultować z promotorem.

Dobrym tematem na pracę licencjacką z Marketingu jest “Ocena efektywności kampanii promocyjnej firmy X”. Aby dobrze napisać ten temat, musimy mieć dostęp do wewnętrznych danych danej firmy. Dostęp do takich raportów nie jest łatwy, ponieważ z reguły mają one charakter ściśle poufny, a wszelkie badania marketingowe kosztuję tysiące złotych. Napisanie pracy licencjackiej na ten temat daje wgląd, w to, jak promocja usług i produktów wygląda w praktyce. Tego typu praca licencjacka może być nam potem przydatna, podczas ubiegania się o pracę w komórkach marketingowych.

Kolejny dobry temat to “Marketingowe wdrażanie nowego produktu na rynek, na podstawie produktu x”. Temat ten jest bardzo podobny do poprzedniego. Różnica polega na tym, że promowany na rynku produkt jest całkowicie nowy. Przeprowadzenie działań promocyjnych, a następnie zmierzenie efektów tych działań, to esencja tej pracy. Potem należy ocenić, co zrobione zostało dobrze, a co można by zrobić lepiej. Naturalnie również tutaj trzeba mieć wewnętrzne dane konkretnej firmy. Uzyskanie ich często nie jest rzeczą łatwą.

Następny dobry temat to “Działania promocyjne firmy X, w kontekście kreowania wizerunku marki”. W tej pracy trzeba bardziej wskazać, w jaki sposób działania promocyjne danej firmy przekładają się na wizerunek całej marki. W tej pracy należy wyczerpująco opisać, czym jest marka i jak ją kreować. Następnie należy wskazać jak dane działania konkretnej firmy, przekładają się na wizerunek całej marki.

Tematy prac licencjackich z Marketingu, a dalsza kariera studentów.

Tematy prac licencjackich z Marketingu są bardzo zróżnicowane i rozmaicie są postrzegane przez pracodawców. Im dany temat jest bardziej praktyczny, tym z reguły lepiej. Obecnie pracodawcy szukają bardziej nie teoretyków, lecz praktyków. Pisanie więc prac licencjackich o charakterze abstrakcyjnym, może pomoże nam uzyskać tytuł licencjata z Marketingu, ale w karierze nam raczej nie pomoże.

Dodaj komentarz