Temat na pracę magisterską z marketingu: marketing sportowy

Tematy prac magisterskich z marketingu są bardzo zróżnicowane. W poniższym artykule przytoczymy jeden z nich. Jest on bardzo atrakcyjny. Niektórym studentom może się on wydać łatwy i przyjemny.  Brzmi on “Marketing sportowy na przykładzie klubu X”.  Wielu studentów marzy o tym, aby być profesjonalnymi menedżerami np. klubów piłkarskich. Obecnie bardzo popularne są gry komputerowe, w których wcielamy się w rolę menedżera piłkarskiego.  W zakres kompetencji takiego menadżera często wchodzi promocja danego klubu piłkarskiego. Ten temat pracy dyplomowej po części wychodzi na przeciw pasjom i zainteresowaniom studentów, którzy kochają sport.

Praca magisterska o marketingu sportowym powinna zaczynać się od rozdziału teoretycznego. Należy w nim ściśle określić pojęcie marketingu sportowego. W  tym miejscu należy przedstawić rozmaite ujęcia teoretyczne i wybrać te, które najbardziej nam odpowiada. Można to pojęcie zdefiniować jako zastosowanie narzędzi marketingowych do promocji produktów i  usług poprzez sport.  Eksperci twierdzą, że definicja ta nie jest do końca wyczerpująca.  Nie uwzględnia ona bowiem marketingu organizacji sportowych (np. klubów piłkarskich). Marketing sportowy można po krótce podzielić na:

  • marketing usług i produktów poprzez sport
  • marketing sportu (czyli marketing wydarzeń sportowych, marketing sportowców i klubów sportowych)

Rozdział drugi powinien być skupiony na praktycznym wykorzystaniu marketingu sportowego. Najlepiej wybrać sobie, jakiś konkretny klub sportowy i na jego podstawie pisać swoją pracę magisterską. Może to być np. klub piłkarski. Trzeba w tym rozdziale opisać, jakie konkretnie działania marketingowe prowadzi ten klub oraz jakie są tego efekty. Dobrze byłoby mieć konkretne dane wewnętrzne klubu odnośnie efektów ich działań promocyjnych. Otrzymanie tego typu danych nie zawsze jest rzeczą łatwą.

Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie konkluzje. Należy tu przedstawić, co klub robi dobrze, a co źle w kwestii działań marketingowych. Cechą marketingu sportowego jest to, że działa on w dwie strony. Przykładowo jeśli dany klub odnosi sukcesy, wówczas promowane przez ten klub produkty i usługi wizerunkowo zyskują. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją przeciwną, podczas, której klub sromotnie przegrywa, wówczas promowane przez niego podmioty wizerunkowo tracą. Nikt bowiem nie chce. aby jego produkty kojarzyły się ze sromotnymi porażkami, czy też aferami.

Tematy prac magisterskich z marketingu – ogólne rozważania.

Tematy prac magisterskich z marketingu są często bardzo ciekawe. Wybór odpowiedniego tematu jest rzeczą bardzo ważną. Najlepiej abyśmy wiązali z tym tematem swoją karierę oraz marzenia. Wówczas pisanie pracy magisterskiej powinno być o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.

Dodaj komentarz