Praca licencjacka z marketingu o MLM

Licencjat z marketingu o MLM z pewnością może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Marketing wielopoziomowy ma wiele nazw. Często nazywa się go multi level marketingiem (MLM) oraz network marketingiem (marketingiem sieciowym). Tutaj wskażemy, jak napisać o tym rodzaju marketingu swoją pracę licencjacką.

Rozdział pierwszy Twojej pracy dyplomowej powinien być tradycyjnie zadedykowany kwestiom teoretycznym. Oczywiście trzeba tutaj ściśle zdefiniować, czym tak naprawdę jest marketing sieciowy. Ogólnie polega on na tym, że sprzedawca produktów może zbudować zespół swoich współpracowników, którzy również będą sprzedawać produkty danej firmy. Sprzedawca, który zrekrutował swoich współpracowników, otrzymuje procent od obrotu z ich sprzedaży.

W marketingu sieciowym istnieje możliwość uzyskiwania dochodu pasywnego. Polega on na tym, że sprzedawca, który zbudował dużą strukturę sprzedaży, może otrzymywać procenty od obrotu, którą ta struktura wypracowała. Dzięki prężnie działającej strukturze sprzedawców oraz odbiorców osoba taka zyskuje wolność finansową.

MLM to branża, która dynamicznie się rozwija.

W systemie marketingowym MLM działają różne firmy w Polsce. Mają one zarówno polski, jak i zagraniczny kapitał. Zaliczyć do nich można przykładowo Avon, Amway, FM Group, Golden Drop i wiele, wiele innych. W marketingu sieciowym olbrzymią rolę odgrywa szeroko pojęty rozwój osobisty. W szkoleniach tego typu firm kładziony jest na to olbrzymi nacisk.

Rozdział drugi powinien zawrzeć odpowiednią część badawczą. Najlepiej pracę o network marketingu najlepiej pisać na przykładzie konkretnej firmy. W części tej można przebadać opinie klientów tego typu firm. Można tutaj zawrzeć, jak oni postrzegają jakość produktów i usług oferowanych przez firmy MLM. Poza tym można tutaj również zbadać, jak rozwija się ta branża w Polsce. W rozdziale drugim można spojrzeć na network marketing z różnych perspektyw.

Rozdział trzeci tradycyjnie powinien zawierać odpowiednie konkluzje. Możesz tutaj przedstawić te zalety marketingu sieciowego, które za nim przemawiają. Warto również zawrzeć tu te opinie, które są krytyczne odnośnie do tej formy marketingu. Podkreślić tutaj należy, jakie produkty najlepiej się sprzedają w tej formie marketingu. Sprawę ułatwia fakt, iż wiele badań dotyczących branży MLM jest regularnie wykonywanych przez wyspecjalizowane instytucje.

Licencjat z marketingu, jako wstęp do kariery.

Licencjat z marketingu o MLM na pewno może być świetną okazją do zdobycia cennej wiedzy! Szczególnie gdy już działasz w tego typu formie marketingu. Być może tego typu praca dyplomowa pomoże Tobie osiągać sukcesy w branży marketingu wielopoziomowego. Szeroko pojęty marketing sieciowy jest z pewnością kuźnią umiejętności sprzedażowych, które są potrzebne w każdej niemal firmie.

Dodaj komentarz